IRGAT

Markalar
1 2 3
 
Quick Tauro Capstan

3.627,52 TL - 12.059,85 TL
golge
Quick Totem G Genel Amaçlı Vinç

3.987,09 TL - 4.271,26 TL
golge
South Pacific VS1500 Serisi Irgatlar

3.982,11 TL - 4.564,11 TL
golge
Maxwell RC-10 Tambursuz Dik Irgatlar

4.730,28 TL - 5.082,30 TL
golge
Maxwell RC-10 Tamburlu Dik Irgatlar

5.395,18 TL - 5.473,47 TL
golge
Maxwell HRC Serisi Yatık Irgat

5.448,83 TL - 5.897,12 TL
golge
Data DZC440E Elektrikli Dik Irgatlar

2.875,66 TL - 3.010,18 TL
golge
Data DZC450E Elektrikli Dik Irgat

3.011,36 TL - 3.151,78 TL
golge
Data Yatay Elektrikli Zincir Irgatı

3.524,66 TL - 3.700,48 TL
golge
Quick Regal Elektrik Irgat / Tamburlu

8.922,38 TL - 14.736,28 TL
golge
Quick Argo Elektrikli Irgat / Tamburlu

9.276,14 TL - 13.289,33 TL
golge

KobiMaster