IRGAT

Markalar
1 2 3
 
Quick Tauro Capstan

3.433,49 TL - 11.414,79 TL
golge
Quick Totem G Genel Amaçlı Vinç

3.773,83 TL - 4.042,80 TL
golge
South Pacific VS1500 Serisi Irgatlar

3.715,19 TL - 4.258,18 TL
golge
Maxwell RC-10 Tambursuz Dik Irgatlar

4.804,15 TL - 5.156,01 TL
golge
Maxwell RC-10 Tamburlu Dik Irgatlar

5.390,39 TL - 5.546,84 TL
golge
Maxwell HRC Serisi Yatık Irgat

4.912,83 TL - 5.781,50 TL
golge
Data DZC440E Elektrikli Dik Irgatlar

2.875,66 TL - 3.010,18 TL
golge
Data DZC450E Elektrikli Dik Irgat

3.011,36 TL - 3.151,78 TL
golge
Data Yatay Elektrikli Zincir Irgatı

3.524,66 TL - 3.700,48 TL
golge
Quick Regal Elektrik Irgat / Tamburlu

8.445,13 TL - 13.948,06 TL
golge

KobiMaster