IRGAT

Markalar
1 2 3
 
Quick Tauro Capstan

3.737,36 TL - 12.425,01 TL
golge
Quick Totem G Genel Amaçlı Vinç

4.107,81 TL - 4.400,59 TL
golge
South Pacific VS1500 Serisi Irgatlar

4.128,15 TL - 4.731,49 TL
golge
Maxwell RC-10 Tambursuz Dik Irgatlar

4.873,51 TL - 5.236,19 TL
golge
Maxwell RC-10 Tamburlu Dik Irgatlar

5.558,54 TL - 5.639,21 TL
golge
Maxwell HRC Serisi Yatık Irgat

5.613,81 TL - 6.075,68 TL
golge
Data DZC440E Elektrikli Dik Irgatlar

2.875,66 TL - 3.010,18 TL
golge
Data DZC450E Elektrikli Dik Irgat

3.011,36 TL - 3.151,78 TL
golge
Data Yatay Elektrikli Zincir Irgatı

3.524,66 TL - 3.700,48 TL
golge
Quick Regal Elektrik Irgat / Tamburlu

9.192,54 TL - 15.182,48 TL
golge
Quick Argo Elektrikli Irgat / Tamburlu

9.557,01 TL - 13.691,71 TL
golge

KobiMaster