IRGAT

Markalar
1 2 3
 
Quick Tauro Capstan

3.610,01 TL - 12.001,63 TL
golge
Quick Totem G Genel Amaçlı Vinç

3.967,84 TL - 4.250,64 TL
golge
South Pacific VS1500 Serisi Irgatlar

4.060,50 TL - 4.653,96 TL
golge
Maxwell RC-10 Tambursuz Dik Irgatlar

4.707,44 TL - 5.057,77 TL
golge
Maxwell RC-10 Tamburlu Dik Irgatlar

5.369,13 TL - 5.447,05 TL
golge
Maxwell HRC Serisi Yatık Irgat

5.422,52 TL - 5.868,65 TL
golge
Data DZC440E Elektrikli Dik Irgatlar

2.875,66 TL - 3.010,18 TL
golge
Data DZC450E Elektrikli Dik Irgat

3.011,36 TL - 3.151,78 TL
golge
Data Yatay Elektrikli Zincir Irgatı

3.524,66 TL - 3.700,48 TL
golge
Quick Regal Elektrik Irgat / Tamburlu

8.879,30 TL - 14.665,13 TL
golge
Quick Argo Elektrikli Irgat / Tamburlu

9.231,35 TL - 13.225,16 TL
golge

KobiMaster